Disclaimer

http://www.spartametinfo.nl, hierna te noemen Spartametinfo.nl, verleent u hierbij toegang tot http://www.spartametinfo.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Spartametinfo.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.spartametinfo.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Spartametinfo.nl spant zich in om de inhoud van http://www.spartametinfo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.spartametinfo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Spartametinfo.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.spartametinfo.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op http://www.spartametinfo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Spartametinfo.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Spartametinfo.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan u ,of aan uw spullen door de informatie op deze website. Ook niet wanneer u de stap-voor-stap uitleg volgt.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Spartametinfo.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Spartametinfo.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van http://www.spartametinfo.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *